YENİ

YENİLER

Serbest Paylaşım / 2017-06-02 11:02:09

OTİZM VE BEYİN-3

Simon Baron-Cohen Cambridge Üniversitesi Otizm Araştır-maları Merkezinde Gelişimsel Psikopatoloji alanında çalışan kıdemli bir otizm araştırmacısı. Son 30 yılı aşkın süre içinde otizmin nedenleri konusunda sayısız araştırmalar yapan ve en son da “Sınıflandırılmış Çiftleşme Kuramı” adlı görüşü ortaya atan kişi.
Devamı
Serbest Paylaşım / 2017-05-31 09:31:47

OTİZM VE BEYİN-2

Otizm konusunun ele alınmasındaki eksiklikler otizmin ne olduğunu anlamamızı güçleştiriyor. Bu görüşlerden biri otizmin sadece bir “davranış” problemi olduğudur.
Devamı
Serbest Paylaşım / 2017-05-30 08:56:14

OTİZM VE BEYİN-1-

İşte ortada kalmış konulardan biri daha: OTİZM. Bu ortada kalmışlığı şöyle izah edeyim; Şu anki mesleki anlayışlar ve işbölümü ortamında (Hem dünyada hem Türkiyede) otizm denilen bozuklukla çocuk psikiyatrisi, çocuk psikolojisi ve çocuk gelişim uzmanlığı alanları ilgileniyor
Devamı
Serbest Paylaşım / 2017-06-05 11:30:40

OTİZM VE BEYİN-4

TEMPLE GRANDIN : “Otistik Akıllardan Öğreneceklerimiz Var!” “-Diyorsun ki "Otizm dünyadan yok edilseydi, insanlar hala mağaraların girişlerinde yaktıkları ateşle ısınıyor ve sosyalleşiyor olurlardı.”
Devamı
Serbest Paylaşım / 2017-06-05 11:36:15

Pozitif Psikoloji alanının kavramlarından biri olan “Minnetkarlık Görevi”

Son yıllarda yapılan sosyal beyin araştırmalarının ortaya çıkmasına katkıda bulunduğu Pozitif Psikoloji alanının kavramlarından biri olan “Minnetkarlık Görevi”nden söz etmek istiyorum. Bu kavramla ilgili şöyle bir tespit var: “
Devamı

POPÜLER

Serbest Paylaşım / 2017-05-24 09:01:22

SÜPER YAŞLANMADA BEYİN- BEYİN SAĞLIĞI ve SÜPER YAŞLANMA

Beyin bilimi insanlar konusundaki sosyal bilimler ve davranış bilimleri kaynaklı kategorik kabullerimizi değiştirmeye devam ediyor! İnsan hayatının dönemleriyle ilgili çocukluk, ergenlik, erişkinlik, orta yaş ve yaşlılık konusunda hepimizin bağlayıcı kabullerimiz var.
Devamı
Serbest Paylaşım / 2017-05-30 08:56:14

OTİZM VE BEYİN-1-

İşte ortada kalmış konulardan biri daha: OTİZM. Bu ortada kalmışlığı şöyle izah edeyim; Şu anki mesleki anlayışlar ve işbölümü ortamında (Hem dünyada hem Türkiyede) otizm denilen bozuklukla çocuk psikiyatrisi, çocuk psikolojisi ve çocuk gelişim uzmanlığı alanları ilgileniyor
Devamı
Genel / 2017-04-17 11:58:25

Beyin ne organıdır?

Beyin ona sahip olan bütün canlılar için aynı anlamları taşıyan bir organ değildir. Beynin bir canlı için işlevsel anlamı o canlının beyin evriminin hangi aşamasında olduğuna göre değişir.
Devamı
Genel / 2017-04-17 13:15:12

Beynin girintili-çıkıntılı yüzey yapısının bir anlamı var mıdır?

Beyinlerde gördüğümüz girintili-çıkıntılı yüzey yapısının nedeni beynin bu oluşumlar yoluyla daha fazla yüzey kazanmasıdır.
Devamı
Serbest Paylaşım / 2017-06-02 11:02:09

OTİZM VE BEYİN-3

Simon Baron-Cohen Cambridge Üniversitesi Otizm Araştır-maları Merkezinde Gelişimsel Psikopatoloji alanında çalışan kıdemli bir otizm araştırmacısı. Son 30 yılı aşkın süre içinde otizmin nedenleri konusunda sayısız araştırmalar yapan ve en son da “Sınıflandırılmış Çiftleşme Kuramı” adlı görüşü ortaya atan kişi.
Devamı