YENİ

YAYGIN EFSANELERE KARŞI İNSANA DAİR 17 DENEYSEL GERÇEK: ÜÇÜNCÜ KÜLTÜR YAKLAŞIMI-2

Bu paylaşımımda PSYCHOLOGY TODAY Ağustos 2017 50. Yıl sayısında yer alan deneysel insan davranışı verilerinin geri kalanlarını madde madde sıralayacağım.

2 ve 16. İNSANLARIN MUTLULUK ALGISI. Şubat 1968 Viktor Frankl ve Şubat 2005 Daniel Kahneman. İnsanlardaki mutluluk algısı esas olarak 2 olguya dayanır:

1. Yahudi Soykırımı mağdurları arasında yapılan araştırmalarda, gerek hayatta kalma gerekse de sonraki yıllarda hayata tutunma, hayattan bek-lentilerini yüksek tutmaya devam eden kişilerde daha fazla oranda görülmüş.

2. İnsanlardaki mutluluk algısı, yaşanan olayların ortalamasının yarattığı bir izlenim olmaktan çok, son olarak yaşadıklarının izlenimine bağlı bulunmuş. Örnek olarak, 35-40 yıl boyunca yaşanan mutlu ya da en azından dengeli ilişkilerin son olarak ortaya çıkan olumsuz bir olayın etkisiyle sona erdiği ya da 4 perdelik bir operada son perdeye kadar her şey mükemmelken son perdede bir sanatçının detone olmasıyla o opera “felaket” olarak değerlendi-rilmiş. 

3. FOBİLERE KARŞI DUYARSIZLAŞTIRMA TERAPİSİ. Haziran 1969. Joseph Wolpe. Toplumlarda genel olarak fobi yaratan uyaranlardan sakınma yönünde bir eğilim varken, bu uyaranların sistemli biçimde fobik kişilere uygulanmasıyla başarılı sonuçlar alınmış. 

4. KARDEŞLERİN BİRBİRLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Aralık 1970. Walter Toman. Daha önceleri çocukların davra-nış ve seçimleri üzerinde anne-baba etkileri varsayılır-ken, kardeşler arasındaki ilişkilerin eş ve arkadaş seçimlerinde etkili olduğu gösterilmiş.

5. SEÇKİN GRUPLARIN DÜŞÜNCELERİ. Kasım 1971. Irving Janis. Tarihte, ekonomide ve politikada uzman sayılan seçkin grupların her zaman doğru kararlar alamadıkları hatta insanlığa felaket getiren bir çok olayda bu tür karar alma süreçlerinin etkili olduğu gösterilmiş.

6. GÜZELLİK ALGISINDA HALO ETKİSİ. Mart 1972. Ellen Berscheid- Elaine Walster Hatfield. Önceki popüler inanışlara aykırı biçimde, birbirlerine fiziksel özellikle-riyle benzer kişilerin ilişkileri daha başarılı bulunmuş.

7. ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK. Haziran 1973. Martin Seligman. Hayvan deneyleriyle de gösterildiği üzere, problemlerin çözümünde elde edilen başarısızlıklar o problemle birlikte yaşayanlarda duyarsızlık oluşumuna yol açmış. Depresyon araştırmalarında bu grup yüksek risk grubu olarak bulunmuş.

8. ŞAHİTLERE GÜVEN DUYMA PROBLEMİ. Aralık 1974. Elizabeth Loftus. Bir olayın şahidi olan kişiler, o olayın nasıl olduğuna dair sorulan soruların tipine göre farklı ifadeler vermişler.

9. ÇOCUKLARDA OYUNUN ÖNEMİ VE ANLAMI. Ocak 1975. Jerome Bruner. Çocukların oyun oynamasının dünyanın deney yoluyla öğrenilmesi anlamına geldiği gösterilmiş.

10. ERİŞKİN HAYATIN DEĞİŞKENLİK DÖNEMLER. Şubat 1975. Roger Gould. İnsanlar sadece çocukluk döne-minde değil, hayatın her döneminde algı ve davranış değişimleri gösterirler.

11. SOSYAL FOBİ. Mayıs 1975. Philip Zimbardo. Sosyal fobili insanların bedenleri, hapishanede yatan insanla-rı dış dünyadan ayıran duvarlar gibi işlev görür. 

12. YÜZ İFADELERİ EVRENSELDİR. Eylül 1975. Paul Ekman. İnsan türünün her ferdi, yüz ifadeleri yoluyla kendisini anlatma bakımından benzerdir.

13. BEDEN DİLİ EVRENSELDİR. Ekim 1977. İnsan türünün her ferdi, beden hareketleri yoluyla kendisini anlatma bakımından benzerdir.

14. BİYOGERİ BESLEME. (BIOFEEDBACK) Şubat 1985. Neal Miller. Beyin elektriğine ve ritmine dışarıdan müdahale yoluyla davranışlar düzenlenebilir.

15. OLUMLU DENEYİMLERİN YAPICILIĞI. Şubat 1992. Abraham Maslow. Moral yükselten ve uyarıcı dene-yimler ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Aşk, seks, estetik duyguları besleyen bir gözlem ve doğa içinde bulunma bağışıklık sistemini güçlendirir.

17. ALZHEIMER GERÇEKLERİ. Aralık 2016. Alzheimer hastalığı riskinin azaltılmasında sürekli meşguliyet, yaratıcı faaliyetler ve yaşam tarzı önerileri yararlıdır.

Yorum Yapılmamış

Sağ Beyin-Sol Beyin Testi
2017-07-04 09:14:02 İnternette çok sayıda sağ beyin-sol...
Beyin ne organıdır?
2017-04-17 11:58:25 Beyin ona sahip olan bütün...
Beynin girintili-çıkıntılı yüzey yapısının bir anlamı var mıdır?
2017-04-17 13:15:12 Beyinlerde gördüğümüz girintili-çıkıntılı yüzey yapısının...
OTİZM VE BEYİN-1-
2017-05-30 08:56:14 İşte ortada kalmış konulardan biri...